Udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe UHULI u suradnji Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn-Studio Tanay organizira kvalitetan PROGRAM BESPLATNIH KREATIVNIH RADIONICA ZA UPIS NA UMJETNIČKE FAKULTETE predviđen za učenike koji pokazuju interes za...