udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe

Prelistajte katalog ovogodišnje izložbe i pogledajte kako su učenici škola iz svih dijelova Hrvatske odgovorili na zadanu temu:

Tema ovogodišnje izložbe „Očuvanje baštine tradicijske i suvremene arhitekture Republike Hrvatske”, naglašava tri uporišne točke: izazove, otkrića i konstruiranje znanja. Svaka nastavna tema sadržava smislene, zanimljive i različite izazove za individualan rad učenika. Učenicima se ne smije odmah otkriti cilj i zadaća nastavne teme, da im se ne uskrati uživanje u otkriću i osjećaju kreativne moći. Učenje načina kako misliti zapravo je mišljenje o mišljenju te upućuje na konstruiranje znanja.

Otkriće i učenje dio su konstruiranja i rekonstruiranja znanja svakog djeteta.

Ovogodišnji natječaj i izložba sadržajno su povezali graditeljstvo i okruženje kao skup različitih likovno-problemskih zadataka i međupredmetnih tema s kreativnim sposobnostima djece i njihovim odnosom prema suvremenoj arhitekturi i očuvanju hrvatske tradicijske baštine.

Tradicija i suvremenost 2018.

Cilj je potaknuo otkrivanje neobičnih likovnih problema i, projiciran iz sadašnjosti u budućnost, razvijao je učeničku maštu kojom se može graditi budućnost. Iz toga proizašle su i zadaće: utvrditi i odrediti koja bitna značenja građevina ili građevinski kompleks imaju za prirodno okruženje, ali i za današnje učenike.

Učenje integracijom različitih stilova u gradnji crtežom, bojom, projekcijom u osobnoj interpretaciji volumena na plohi i prostoru očituje povezivanje elemenata prostora gradnje kao specifičnu osobitost učeničke intervencije. Stilovi u umjetnosti vezani za umjetnost i antiumjetnost bili su jednako važni tijekom vrjednovanja učeničkih postignuća.

Natječaj je potaknuo samospoznaju osobnog eksperimenta učenika i učitelja. Rezultati upućuju na promjene u percepciji arhitekture u prostoru i vremenu. Provociranje promjena u učeničkom fokusu djelovalo je na različitost promjena, kao i na osobno promišljanje svakog pojedinca.  Učitelji su pribjegli eksperimentu upućujući učenike na analize konstrukcije, naglašavajući osobnost pojedinca i skupine.

Potreba za ovakvim natječajem očituje se u poticanju i razvijanju planiranja, postavljanju cilja,  samovrjednovanju učenika te pronalaženju osobnih značenja onoga što zapažaju i vide.

Učenici su proveli vizualnu analizu elemenata arhitekture, tradicionalnih i modernih materijala i usmjerili se na konkretne ilustracije suvremene i tradicijske gradnje. Uočili su ključne osobitosti na originalnim građevinama koje su promatrali skicirajući ih i snimajući na mjestu na kojem se nalaze.

Izložba prikazuje kako su sudionici crtežima, kolažima, slikama, reljefima i skulpturama istraživali uočene činjenice, kontraste masa i rastavljanje viđenih objekata na sastavnice. Pri tome su izrazili svoje ideje, emocije, iskustva, misli i stajališta. Dječja i umjetnička radoznalost poticaj je za razlaganje, ali i izazov u konstruiranju. Dodavali su elemente novootkrivenoga u volumenu, boji, plohi, konceptu koje su kontrastirali i sukobljavali u međusobnom kombiniranju cjelina. Učiteljice i učitelji  poticali su razgovor, uočavanje, gradnju, razgradnju i hrabrili ih u novim pokušajima.

Najbolji radovi svjedoče o kreativnosti, izvornosti ideja, njihovu razvoju, a osobito o redefiniciji cjeline.

Postignuća svakog učenika ostvarila su se prikazom ideje o graditeljskoj baštini i čuvanju prirode, pri tome učenici nisu bili pasivni promatrači, već pripremljeni i djelatni u slobodi nastavnog procesa i samovrjednovanja vlastitih radova. Članovi povjerenstva za prosudbu, čiji su se vrijednosni sudovi temeljili na stupnju učeničkih postignuća, prihvatili su činjenicu da su crteži, slike i skulpture uz nove medije jedina mogućnost samoostvarivanja djece u relokalizaciji globalnoga  i da su takvi, dio budućnosti stvaralačke energije osobnih likovnih izraza.