udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe

UHULI – o udruzi

Ciljevi udruge:

UHULI je organizacija učitelja likovne izobrazbe koji poučavaju predmet Likovna kultura u osnovnim te Likovna umjetnost u srednjim i visokim školama, a djeluje organiziranom mrežom članstva u Hrvatskoj i inozemstvu. Svojim se djelovanjem zalaže za programirano poticanje likovnog odgoja i obrazovanja, estetske osjetljivosti i estetske kritičnosti dječjega likovnog stvaralaštva u kojem se ističu vrednote slobode, nacionalne ravnopravnosti i očuvanja prirode i čovjekova okoliša.

UHULI je dugogodišnja članica svjetske organizacije za odgoj/obrazovanje s pomoću umjetnosti, INTERNATIONAL SOCIETY FOR EDUCATION THROUGH ART (InSEA) pa kao takva u velikoj i značajnoj međunarodnoj organizaciji InSEA predstavlja hrvatsko školstvo na području obrazovanja pomoću umjetnosti.

Aktivnosti:

Od svog osnutka Udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe aktivno djeluje u usavršavanju učitelja razredne nastave i učitelja likovne kulture. Različitim stručnim skupovima i aktivima doprinosi upoznavanju učitelja razredne i predmetne nastave s novim programskim sadržajima likovne kulture.

Tijekom četrdeset i tri godine (1997. – 2020.) Udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe priredila je niz važnih izložbi dječjega likovnog stvaralaštva („Uskrs i dijete”, „Igrajmo se – raščlanimo sliku – izmijenimo sadržaj”, „Tradicija i suvremenost”, „Za svaki zdravi dan”, „Moja obitelj“, i dr.) osnovnih škola u Hrvatskoj i dopunskih škola u inozemstvu.

Najbolji likovni radovi izložbe „Tradicija i suvremenost” izloženi su na 31. svjetskom kongresu Međunarodne organizacije za odgoj i obrazovanje s pomoću umjetnosti (InSEA) u New Yorku u kolovozu 2002. godine. Na međunarodnoj izložbi „Umjetnost nas uči” objavljeni su u posebnoj knjizi i na CD-u koji je InSEA publicirala 2003. godine.

Na 32. svjetskom kongresu Međunarodne organizacije za odgoj i obrazovanje s pomoću umjetnosti (InSEA) u Osaki u Japanu u kolovozu 2008. likovni radovi hrvatskih učenika ponovno su pobudili veliko zanimanje svjetske pedagoške javnosti. „Tradicija i suvremenost” predstavila se i na 33. svjetskom kongresu u Budimpešti 2011. godine ponovno pobudivši veliko zanimanje svjetske pedagoške javnosti.

Udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe provodi  jesu sljedeći.

  1. Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži Zagreba UHULI već godinama provodi u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, za učenike osnovnih škola Grada Zagreba.
  2. Tradicija i suvremenost, projekt se provodio od 2001. do 2018. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske za sve osnovne škole i centre u Hrvatskoj i dopunske škole izvan zemlje, a posljednjih godina uz pomoć Ministarstva kulture, Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba i uz pomoć entuzijastičnih članova udruge. Tema projekta 2020. godine zanimljiva je mladima jer se bavi upoznavanjem prirodne i kulturne baštine te će potaknuti na likovno stvaralačko iskazivanje osobnog identiteta.
  3. Sretna djeca. Međunarodni stručno-znanstveni skup u suradnji s Učilištem za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba provodi se već 11 (jedanaest) godina, od 2010.do 2020.godine.

 

Red.broj IME PREZIME ZVANJE ZANIMANJE RADNO MJESTO
1. Emil-Robert Tanay Akademski slikar Redoviti profesor ALU Predsjednik UHULI
2. Zlatka Mencl Bajs Akademska slikarica Redovna profesorica TTF Dopredsjednica UHULI
3. Mirjana Pavlinović Pivac Pedagoginja Savjetnica, mentorica Članica Upravnog odbora UHULI
4. Anita Mašić Prof. pov. umjetnosti Prof. pov. umjetnosti Tajnica UHULI
5. Marija Vuletić Akademska slikarica Slobodna umjetnica Članica Upravnog odbora UHULI
6. Snježana Klasiček Odgojiteljica Odgojiteljica Članica Upravnog odbora UHULI
7. Daniela Pal Bučan Akademska slikarica Slobodna umjetnica Članica Nadzornog odbora UHULI
8. Janko Ivčić Akademski slikar Slobodni umjetnik Član Nadzornog odbora UHULI
9. Lahorka Rožić Mag. art Učiteljica likovne kulture Članica Nadzornog odbora UHULI
10. Ivan Doroghy Akademski slikar Izvanredni profesor na studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Član Nadzornog odbora UHULI