udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe

Udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe UHULI u suradnji Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn-Studio Tanay organizira kvalitetan PROGRAM BESPLATNIH KREATIVNIH RADIONICA ZA UPIS NA UMJETNIČKE FAKULTETE predviđen za učenike koji pokazuju interes za umjetničke fakultete. Ovaj program financiran je od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade (Odjel program za mlade).

KREATIVNE RADIONICE ZA UPIS NA UMJETNIČKE FAKULTETE grada Zagreba imaju za cilj svladavanje likovnog jezika, pojmova iz područja opće kulture, kao i socijalno dinamičke komponente kreativnog razvoja mladih. Program priprema uključuje vježbanje crtačkih i slikarskih tehnika i ovladavanje likovnim komponiranjem. Programski sadržaji planirani su s fondom od petnaest nastavnih sati za jednu grupu od deset korisnika programa, tj. pet puta po tri nastavna sata. Radionice počinju 4. 2. 2024. i završavaju 3.3.2024. Program se održava u prostoru Učilišta za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn-Studio Tanay u Šubićevoj 16.

Prijave na tanay.emil.robert@gmail.com ili na 0976177583, Anita Mašić